Immatriculatie

Om zich op de scheepvaartwegen of hun aanhorigheden te mogen bevinden, moet elk pleziervaartuig dat een band heeft met België (uitzonderingen: wedstrijdvaartuig, kano en kajak, gondel en waterfiets, zeilplank, surfplank, opblaasbare boot niet geschikt voor motor, vlot, kleine schepen met een romplengte < 2,5 m tenzij waterscooter) voorzien zijn van een immatriculatiedocument.

Er is een band met België als:

Immatriculatie is verplicht

Het immatriculatiedocument of een kopie ervan moet aan boord worden bewaard. Het nummer van de immatriculatie moet worden aangebracht in het midden van de romp of aan de voorsteven, aan weerszijden van het vaartuig (hoogte 0,10 m of 0,20 m indien de snelheid > 20 km/u bedraagt). Het immatriculatienummer is definitief en blijft bij het pleziervaartuig behoren.

Vaartuigen in bezit van een immatriculatieplaat blijven in regel voor zover de eigendom niet wijzigt. In dat geval dient een nieuwe aanvraag tot immatriculatie te worden ingediend.

Buitenlandse plezierboten moeten hun nationale vlag voeren of de letter of lettercombinatie dragen van hun land zoals bepaald in aanhangsel 1 van het Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart op de Binnenwateren (APSB) en de scheepsdocumenten aan boord hebben die in hun land verplicht zijn (bv. ICP - International Certificate for Pleasurecrafts).

Aanvraag

Onderstaande documenten dien je per post/mail op te sturen naar Waterski Vlaanderen:

Als een document niet is opgemaakt in het Nederlands, Frans of Duits moet een vertaling worden bijgevoegd.

Vrijwillige aanvraag

Sommige vaartuigen waarop de regels van het immatriculatiedocument niet van toepassing zijn (bv. kano’s en kajaks, waterfietsen en gondels, vaartuigen in bezit van een immatriculatieplaat), kunnen, volgens dezelfde procedure, vrijwillig een immatriculatiedocument aanvragen voor zover er een band met België kan worden aangetoond.

Betaling en afgifte

De aanvraag voor een immatriculatie wordt onderzocht na betaling van € 181.
Van zodra alle documenten in orde zijn worden deze verwerkt en wordt het immatriculatiedocument per post opgestuurd.

Vaartuigen in bezit van een immatriculatieplaat blijven in regel voor zover de eigendom niet wijzigt. Van zodra de boot van eigenaar veranderd dient een nieuwe aanvraag tot immatriculatie te worden ingediend.

Aankoop

Bij verandering van eigenaar moet de nieuwe eigenaar een nieuwe aanvraag doen. Een bewijs van aankoop, het nummer van de bestaande immatriculatieplaat, een nationaliteitsbewijs (van iedere eigenaar) en bewijs van woonst of een afdruk van de gegevens van de Belgische elektronische identiteitskaart, moeten worden bijgevoegd. Eventuele wijzigingen van de karakteristieken (bv naam vaartuig, thuishaven, andere motor) moeten ook worden opgegeven.

Uit de vaart

Als het vaartuig wordt vernietigd, in het buitenland wordt verkocht of niet meer wordt gebruikt, moet dit via dit formulier worden gemeld. De eventuele immatriculatieplaat moet ter schrapping worden teruggestuurd. Een attest van doorhaling wordt afgegeven.

Diefstal - Verlies van de immatriculatieplaat

Zowel bij diefstal als bij verlies van de immatriculatieplaat moet een attest met notitienummer van het PV van de politie ingediend worden bij de aanvraag van een nieuwe immatriculatie.