Registratiebrief

Opgelet: vanaf heden vervangt deze registratiebrief de vlaggenbrief/immatriculatieplaat. Hieronder wordt alles duidelijk.

Een pleziervaartuig dat zich op de Belgische binnenwateren of Belgische zee bevindt moet geregistreerd (Belgische registratiebrief of een buitenlands als deze wettelijk het recht geeft de betreffende buitenlandse vlag te voeren) zijn.

Voorwaarden registratie

Bestaande vlaggenbrieven en immatriculatiedocumenten

De vlaggenbrief blijft zijn geldigheid bewaren tot het einde van zijn geldigheidsduur. Het immatriculatiedocument blijft nog geldig, volgens volgend schema:

Immatriculatiedocument Overgang naar registratiebrief
01/01/2010-31/12/2017 <31/12/2020
01/01/2006-31/12/2009 <31/12/2021
01/01/2003-31/12/2005 <31/12/2022

01/01/2000-31/12/2002 of

01/01/2018 -30/08/2019

<31/12/2023
01/01/1990-31/12/1999 <31/12/2024
< 31/12/1989 <31/12/2025

Voor het verstrijken van deze geldigheidsperiode dient een registratiebrief bekomen te worden.

Wat hebben we nodig?

Volgende documenten bezorgt u aan Marleen:

Als een document niet is opgemaakt in het Nederlands, Frans of Duits moet een vertaling worden bijgevoegd.

Prijs - tijdsduur

De betaling (€ 97) voor uw registratiebrief doet u eenvoudig via onze webshop met volgende betaalmogelijkheden => Bancontact/Bancontact Mobile/SofortBank/iDeal.

De registratiebrief is 5 jaar geldig & wordt per post opgestuurd.

Vernieuwing

Zes maand voor de vervaldag volgt een verwittiging (email). Zijn er geen wijzigingen, zal er kosteloos een nieuwe registratiebrief opgestuurd worden.

De registratiebrief vervalt echter wanneer:

In de 7 bovenstaande gevallen moet een nieuwe registratiebrief worden aangevraagd (& betaald). De vorige registratiebrief wordt automatisch geschrapt.

Opgelet!

Bij de registratie van een pleziervaartuig voor bedrijfs- of beroepsmatig gebruik, moet er een certificaat van deugdelijkheid voorzien worden.

Handelaars in de pleziervaart kunnen een toelating aanvragen om niet-geregistreerde pleziervaartuigen tijdelijk te gebruiken, onder strikte voorwaarden.