Marifoon

Vergunning marifoon aanvragen

Motorvaartuigen op de binnenwateren met een romplengte van meer dan 7 m moeten over een marifooninstallatie beschikken. Indien een marifoon aan boord geïnstalleerd is, dan is een ministeriële toelating voor het houden van zend- en ontvangstinstallaties vereist.

Toelating aanvragen bij:

Belgisch Instituut van Postdiensten en Telecommunicatie (B.I.P.T.)
Ellipse Building - Gebouw C
Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel
tel. 02/226.88.88
fax 02/226.88.77
website (http://www.bipt.be)

Bij de aanvraag moet het homologatienummer van de toestellen (terug te vinden bij de documenten van aankoop) worden gevoegd. De vergunning en het bijhorende roepnummer (OSnr) is scheepsgebonden. Alleen voor het gebruik van typegekeurde toestellen worden vergunningen afgeleverd (ATIS nummer ingebouwd).


Beperkt getuigschrift van radiotelefonist van scheepsstation

De persoon die de marifoon bedient heeft een "beperkt getuigschrift van radiotelefonist van scheepsstation (VHF)" nodig.

Inschrijven voor dit examen gebeurt rechtstreeks bij het BIPT.
Opgelet! Het BIPT meldt dat pleziervaart examens (o.a. marifoon) opgeschort blijven tot 01/03/2021.

Je kan dit examen voorbereiden via:

SRC- en GMDSS cursus

Voor het gebruik van toestellen die op andere frequenties dan VHF uitzenden of van de onderdelen van het GMDSS-systeem (bijv. DSC, EPIRB, SART, Satcom, enz.) volstaat het beperkt certificaat voor scheepsstations niet. Voor de niet-commerciële pleziervaart moet de gebruiker in het bezit zijn van een SRC-certificaat (Short Range Certificate). Om dat te krijgen moet men eerst in een door het BIPT erkend opleidingscentrum een cursus volgen van minstens 8 uur (4 uur theorie en 4 uur praktijk). Daar ontvangt men een attest waarmee men zich kan inschrijven voor het SRC-examen.

Inschrijving SRC cursus

Uitzonderlijke omstandigheden vereisen uitzonderlijke maatregelen. Al onze "stuurbrevetpartners" hanteren momenteel dit credo. De hieronder vermelde data mogen als "onder voorbehoud" beschouwd worden. U kan evenwel een inschrijving doen, dan bekijken we de mogelijkheden naar herinplanning van zodra we van de overheid opnieuw groen licht krijgen.


Inschrijving SRC-examen

Via de portaalsite van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT). Er zijn bijna wekelijks examens, rekening houden met een inschrijvingstermijn van 3 weken.
Opgelet! Het BIPT meldt dat pleziervaart examens (o.a. marifoon) opgeschort blijven tot 01/03/2021.

Voor te leggen documenten:

Contact BIPT

Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT)
Maritieme dienst
Ellipse Building - Gebouw 5
Koning Albert II-laan 35
1030 Brussel
Tel.: +32 (0)2 226 88 53 - +32 (0)2 226 88 57 (tussen 9 en 12 uur, behalve op woensdag)
bmr@IBPT.be