Internationaal varen met een pleziervaartuig (ICC)

Het ICC (International Certificate for operators of pleasure Craft) is een internationaal vaarbewijs dat in de meeste Europese landen wordt erkend. Onze nationale brevetten (zoals het stuurbrevet, yachtman en yachtnavigator) daarentegen worden bij de plaatselijke autoriteiten of bij bootverhuurders niet altijd aanvaard als bewijs van vaarbekwaamheid.

Aanvraag ICC

Volgende zaken dienen aan Waterski Vlaanderen bezorgd worden:

Vervolgens rest er enkel nog de betaling (€ 68) over te maken:

Als u deze zaken in orde heeft gebracht dan is uw aanvraag volledig. De kaartfirma stuurt ons (onder voorbehoud) de kaarten 2x per maand op. Bij ontvangst op het secretariaat vertrekken ze dezelfde dag nog per post naar de aanvrager.

Voorwaarden tot het bekomen van het ICC

Om een Belgisch ICC te bekomen volstaat het om Belg te zijn of een officieel verblijfsadres in België te hebben en over een gepast Belgisch brevet te beschikken. Het is dus niet nodig nog een extra test of examen af te leggen. Het ICC is levenslang geldig.

Er bestaan meerdere categorieën voor het ICC:

Uw brevet geeft recht op: I C M S
Algemeen stuurbrevet X X X Wie een ICC wenst dat (ook) geldt voor een zeilvaartuig,
zal een verklaring op eer moeten ondertekenen
dat de nodige zeilbekwaamheid werd verworven.
Beperkt stuurbrevet X X
Brevet yachtman X X
Brevet yachtnavigator X X
Vaarbewijs A X X X
Vaarbewijs B X X
Rijnpatent X X X

Met een buitenlands brevet kan je geen Belgisch ICC aanvragen.

Duplicaat ICC

Indien uw ICC aan vervanging toe is (verlies/slijtage/diefstal...), volgt u onderstaande procedure. Iedereen kan via Waterski Vlaanderen vzw een duplicaat aanvragen, ook wie zijn initiële aanvraag via een andere instantie deed.

Betaling (€ 68):