Stuurbrevet & boorddocumenten / Aanvraag immatriculatieplaat

images/stuurbrevet/131006-002.jpg

Om zich op de scheepvaartwegen of hun aanhorigheden te mogen bevinden, moet elk pleziervaartuig dat een band heeft met België (uitzonderingen: wedstrijdvaartuig, kano en kajak, gondel en waterfiets, zeilplank, surfplank, opblaasbare boot niet geschikt voor motor, vlot, kleine schepen met een romplengte < 2,5 m tenzij waterscooter) voorzien zijn van een immatriculatiedocument.

Meer info over de aanvraag kan je terugvinden via deze link.

Bestellen

Bestelformulier