Vrijwilligers

Trofee van de vrijwilliger

Wat zouden we zijn zonder onze vrijwilligers? Voor vele zaken kunnen zowel clubs als de federatie een beroep doen op hun enthousiasme. Omdat zij ook de aandacht verdienen, huldigen we ieder jaar op de Belgian Boat Show een aantal vrijwilligers. Een van de gelukkigen, die wordt uitgeloot, mag dan een leuke verrassing in ontvangst nemen.

Clubs kunnen een vrijwilliger doorgeven aan de hand van dit inschrijvingsformulier.


In 2016 werden onderstaande personen door onze clubs naar voor gebracht als vrijwilliger van het jaar:


Vrijwilligersvergoeding

De organisaties die met vrijwilligers werken en deze willen vergoeden, hebben de keuze tussen twee mogelijkheden:

De vrijwilliger die in één of in meerdere organisaties vrijwilligerswerk verricht (die een vergoeding voorzien voor de door de vrijwilliger voor de organisatie gemaakte kosten), kiest voor één (enkel één) van deze twee vergoedingssystemen.

Meer informatie hierover kan je HIER terugvinden.