Initiator waterski & wakeboard kabel

Toelatingsvoorwaarden


Opleidingsstramien

De cursus "initiator waterski en wakeboard boot" omvat 4 modules. Module 1 en 2 worden georganiseerd samen met de cursus initiator waterski en wakeboard boot. Module 3 en 4 zijn enkel voor kabel.

Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator 15u Type D/ND Theorie Praktijk Stage Totaal
O Didactiek T ND 7:00 7:00
O Veilig sporten curatief T D 4:00 4:00
O veilig sporten preventief T D 4:00 u 4:00
Module 2: Sporttechnische module Initiator Waterski 14u Type D/ND Theorie Praktijk Stage Totaal
O Introductie tot de initiatoropleiding GE 1:00 1:00
O Opleidingsvisie WSV GE 1:00 1:00
O Touwen, knopen en herstellingen waterski T+P D 2:00 2:00
O Waterskigerelateerde spelvormen T D 1:00 1:00
O Get fit 2 ski P ND 2:00 2:00
O Toegepaste reddingstechnieken waterski T ND 3:00 5:00 8:00
Module 3: Didactisch- methodische module Initiator Waterski 15u Type D/ND Theorie Praktijk Stage Totaal
O Veiligheid en bediening van de kabel T ND 2:00 2:00
O Specifieke didactiek - kabel waterski & wakeboard T D 6:00 6:00
O Specifieke didactiek voor personen met een beperking T D 1:00 1:00
O Didactische oefeningen Initiator Waterski kabel P ND 6:00 6:00
Module 4: Stagemodule Initiator Waterski 20u Type D/ND Theorie Praktijk Stage Totaal
O Stage initiator waterski PF ND 20:00 20:00
- Assistentiestage - 2.0 kabel (6u)
- Assistentiestage - Full Size kabel (6u)
- Kampstage (6u)
- Brevetafname (2u)
TOTAAL 64:00 u

D: Delibereerbaar
ND: Niet delibereerbaar
GE: Geen examen voor dit vak


Lessenrooster

Van zodra het lessenrooster klaar is zal dit hier terug te vinden zijn.

Maar we kunnen wel reeds meegeven dat de cursus zal starten op 19 januari 2019 en telkens zal doorgaan op zaterdag.