Initiator waterski & wakeboard kabel

UPDATE 31/03/2020: Als gevolg van het corona virus kan de cursus initiator waterski en wakeboard niet starten in april. Deze zal verplaatst worden naar het najaar. Van zodra we de data hebben ingepland zullen deze hieronder terug te vinden zijn.

Toelatingsvoorwaarden


Opleidingsstramien

De cursus "initiator waterski en wakeboard boot" omvat 4 modules. Module 1 en 2 worden georganiseerd samen met de cursus initiator waterski en wakeboard boot. Module 3 en 4 zijn enkel voor kabel.

Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator 15u Type D/ND Theorie Praktijk Stage Totaal
O Didactiek T ND 7:00 7:00
O Veilig sporten curatief T D 4:00 4:00
O veilig sporten preventief T D 4:00 u 4:00
Module 2: Sporttechnische module Initiator Waterski & wakeboard (kabel & boot) 15u Type D/ND Theorie Praktijk Stage Totaal
O Introductie tot de initiatoropleiding GE 1:00 1:00
O Opleidingsvisie WSV GE 1:00 1:00
O Touwen, knopen en herstellingen waterski T+P D 2:00 2:00
O Waterskigerelateerde spelvormen T D 1:00 1:00
O Get fit 2 ski P ND 2:00 2:00
O Toegepaste reddingstechnieken waterski T ND 3:00 5:00 8:00
Module 3: Didactisch- methodische module Initiator Waterski & wakeboard (kabel) 15u Type D/ND Theorie Praktijk Stage Totaal
O Veiligheid en bediening van de kabel T ND 2:00 2:00
O Specifieke didactiek - kabel waterski & wakeboard T D 6:00 6:00
O Specifieke didactiek voor personen met een beperking T D 1:00 1:00
O Didactische oefeningen Initiator Waterski kabel P ND 6:00 6:00
Module 4: Stagemodule Initiator Waterski & wakeboard (kabel) 22u Type D/ND Theorie Praktijk Stage Totaal
O Stage initiator waterski PF ND 20:00 20:00
- Assistentiestage - 2.0 kabel (6u)
- Assistentiestage - Full Size kabel (6u)
- Kampstage (6u)
- Brevetafname (2u)
O Feedback en reflectie stage GE 2:00
TOTAAL 67:00 u

D: Delibereerbaar
ND: Niet delibereerbaar
GE: Geen examen voor dit vak


Lessenrooster 2020 - anulatie als gevolg van het corona virus

Hieronder kan je alvast het lessenrooster terugvinden:

Module 1: Algemeen gedeelte initiator waterski & wakeboard - sporttakoverschrijdend
dinsdag 14/04/2020 10:00 12:00 Lakeside Paradise Veilig sporten preventief
12:30 14:30 Lakeside Paradise Veilig sporten preventief
14:30 18:00 Lakeside Paradise Didactiek
woensdag 15/04/2020 9:00 12:30 Lakeside Paradise Didactiek
14:00 18:00 Lakeside Paradise veilig sporten curatief
Module 2: Sporttechnische module initiator waterski & wakeboard - discipline overschrijdend (kabel + boot)
donderdag 16/04/2020 9:30 10:30 Lakeside Paradise Introductie tot de initiatoropleiding
10:30 11:30 Lakeside Paradise Opleidingsvisie WSV
11:30 12:30 Lakeside Paradise Waterskigerelateerde spelvormen
13:00 15:00 Lakeside Paradise Touwen, knopen en herstellingen
15:30 17:30 Lakeside Paradise Get Fit 2 ski


19:00 20:00 Lakeside Paradise Specifieke didactiek G-sport boot
20:00 21:00 Lakeside Paradise Specifieke didactiek G-sport kabel
vrijdag 17/04/2020 9:00 12:00 Lakeside Paradise Toegepaste reddingstechnieken waterski
12:30 13:30 Lakeside Paradise Toegepaste reddingstechnieken waterski
13:30 17:30 Sportoase Duinenwater NV
Toegepaste reddingstechnieken waterski
Module 3: Didactische module initiator waterski & wakeboard - kabel
zaterdag 9/05/2020 9:00 12:00 Lakeside Paradise Specifieke didactiek - kabel waterski & wakeboard
12:30 15:30 Lakeside Paradise Specifieke didactiek - kabel waterski & wakeboard
15:30 17:30 Lakeside Paradise Veiligheid en bediening van de kabel
zondag 10/05/2020 9:00 12:00 Lakeside Paradise Didactische oefeningen Initiator Waterski kabel
13:00 16:00 Lakeside Paradise Didactische oefeningen Initiator Waterski kabel
Module 4: Stagemodule - kabel
? ? ? ? ? Feedback en reflectie stage


Hieronder kan je alvast het examenrooster terugvinden:

Examenrooster theorie
zaterdag 23/05/2020 9:00 13:00 Huis v/d watersport Examen theorie
vrijdag 29/05/2020 17:00 21:00 Huis v/d watersport Mondelinge verderzetting
woensdag 9/09/2020 17:00 20:00 Huis v/d watersport Herexamen theorie
Examenrooster praktijk kabel
zondag 28/06/2020 9:00 12:00 Lakeside Paradise Praktijkexamen kabel - dag 1
zondag 06/09/2020 9:00 12:00 Lakeside Paradise Praktijkexamen kabel - dag 2

adressen:


Kostprijs & inschrijven

De cursus is ingedeeld in 4 betalende modules. Inschrijven en betalen voor deze modules kan via de website van Sport Vlaanderen.


Overnachten en blijven eten op Lakeside Paradise is mogelijk. Hiervoor betaald de cursist:

Cursisten die blijven slapen verwachten we dinsdag ochtend en gaan terug naar huis op vrijdag avond. Hiervoor betalen zij € 192. Inschrijven en betalen voor overnachting en eten kan rechtstreeks bij Dries van Lakeside Paradise.