Initiator waterski & wakeboard boot

Toelatingsvoorwaarden


Opleidingsstramien

De cursus "initiator waterski en wakeboard boot" omvat 4 modules. Module 1 en 2 worden georganiseerd samen met de cursus initiator waterski en wakeboard kabel. Module 3 en 4 zijn enkel voor boot.

Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator
15uTypeD/NDTheoriePraktijkStageTotaal
ODidactiek TND7:00 7:00
OVeilig sporten curatief TD4:00 4:00
Oveilig sporten preventief TD4:00 4:00
Module 2: Sporttechnische module Initiator Waterski
14uTypeD/NDTheoriePraktijkStageTotaal
OIntroductie tot de initiatoropleiding GE 1:00 1:00
OOpleidingsvisie WSVGE1:001:00
OGet fit 2 ski PND 2:00 2:00
OTouwen, knopen en herstellingen waterski T+PD2:00 2:00
OWaterskigerelateerde spelvormen TD1:00 1:00
OToegepaste reddingstechnieken waterski TND3:005:00 8:00
Module 3: Didactisch- methodische module Initiator Waterski
21uTypeD/NDTheoriePraktijkStageTotaal
OVeiligheidsaspecten van het varen TND2:00 2:00
OSpecifieke didactiek - waterski TD3:00 3:00
OSpecifieke didactiek - wakeboard TD3:00 3:00
OSpecifieke didactiek - show TD2:00 2:00
OSpecifieke didactiek - racing TD1:00 1:00
OSpecifieke didactiek - blootvoeten TD1:00 1:00
OSpecifieke didactiek voor personen met een beperking TD1:00 1:00
ODidactische oefeningen Initiator Waterski Boot PND 8:00 8:00
Module 4: Stagemodule Initiator Waterski20uTypeD/NDTheoriePraktijkStageTotaal
OStage initiator waterski PFND 20:0020:00
- Assistentiestage (8u)
- Droogtraining (2u)
- Kampstage (8u)
- Brevetafname (2u)
TOTAAL 70:00

D: Delibereerbaar
ND: Niet delibereerbaar
GE: Geen examen voor dit vak


Lessenrooster

Van zodra het lessenrooster klaar is zal dit hier terug te vinden zijn.

Maar we kunnen wel reeds meegeven dat de cursus zal starten op 19 januari 2019 en telkens zal doorgaan op zaterdag.