Initiator waterski & wakeboard boot

Toelatingsvoorwaarden


Opleidingsstramien

De cursus "initiator waterski en wakeboard boot" omvat 4 modules. Module 1 en 2 worden georganiseerd samen met de cursus initiator waterski en wakeboard kabel. Module 3 en 4 zijn enkel voor boot.

Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator
15u Type D/ND Theorie Praktijk Stage Totaal
O Didactiek T ND 7:00 7:00
O Veilig sporten curatief T D 4:00 4:00
O veilig sporten preventief T D 4:00 4:00
Module 2: Sporttechnische module Initiator Waterski & wakeboard (kabel & boot)
15u Type D/ND Theorie Praktijk Stage Totaal
O Introductie tot de initiatoropleiding GE 1:00 1:00
O Opleidingsvisie WSV GE 1:00 1:00
O Get fit 2 ski P ND 2:00 2:00
O Touwen, knopen en herstellingen waterski T+P D 2:00 2:00
O Waterskigerelateerde spelvormen T D 1:00 1:00
O Toegepaste reddingstechnieken waterski T ND 3:00 5:00 8:00
Module 3: Didactisch- methodische module Initiator Waterski & wakeboard (boot)
21u Type D/ND Theorie Praktijk Stage Totaal
O Veiligheidsaspecten van het varen T ND 2:00 2:00
O Specifieke didactiek - waterski T D 3:00 3:00
O Specifieke didactiek - wakeboard T D 3:00 3:00
O Specifieke didactiek - show T D 2:00 2:00
O Specifieke didactiek - racing T D 1:00 1:00
O Specifieke didactiek - blootvoeten T D 1:00 1:00
O Specifieke didactiek voor personen met een beperking T D 1:00 1:00
O Didactische oefeningen Initiator Waterski Boot P ND 8:00 8:00
Module 4: Stagemodule Initiator Waterski & wakeboard (boot) 22u Type D/ND Theorie Praktijk Stage Totaal
O Stage initiator waterski PF ND 20:00 20:00
- Assistentiestage (8u)
- Droogtraining (2u)
- Kampstage (8u)
- Brevetafname (2u)
O Feedback en reflectie stage GE 2:00 2:00
TOTAAL 73:00

D: Delibereerbaar
ND: Niet delibereerbaar
GE: Geen examen voor dit vak


Lessenrooster 2020

Hieronder kan je alvast het lessenrooster terugvinden:

Module 1: Algemeen gedeelte initiator waterski & wakeboard - sporttakoverschrijdend
dinsdag 14/04/2020 10:00 12:00 Lakeside Paradise Veilig sporten preventief
12:30 14:30 Lakeside Paradise Veilig sporten preventief
13:30 17:00 Lakeside Paradise Didactiek
woensdag 15/04/2020 9:00 12:30 Lakeside Paradise Didactiek
14:00 18:00 Lakeside Paradise veilig sporten curatief
Module 2: Sporttechnische module initiator waterski & wakeboard - discipline overschrijdend (kabel + boot)
donderdag 16/04/2020 9:30 10:30 Lakeside Paradise Introductie tot de initiatoropleiding
10:30 11:30 Lakeside Paradise Opleidingsvisie WSV
11:30 12:30 Lakeside Paradise Waterskigerelateerde spelvormen
13:00 15:00 Lakeside Paradise Touwen, knopen en herstellingen
15:30 17:30 Lakeside Paradise Get Fit 2 ski


19:00 20:00 Lakeside Paradise Specifieke didactiek voor personen met een beperking
20:00 21:00 Lakeside Paradise Specifieke didactiek voor personen met een beperking
vrijdag 17/04/2020 9:00 12:00 Lakeside Paradise Toegepaste reddingstechnieken waterski
12:30 13:30 Lakeside Paradise Toegepaste reddingstechnieken waterski
13:30 17:30 Sportoase Duinenwater NV
Toegepaste reddingstechnieken waterski
Module 3: Didactische module initiator waterski & wakeboard - boot
zaterdag 25/04/2020 9:30 12:30 Huis v/d watersport Specifieke didactiek - waterski
13:00 15:00 Huis v/d watersport Veiligheidsaspecten van het varen
15:00 16:00 Huis v/d watersport Specifieke didactiek - racing
zaterdag 2/05/2020 9:00 12:00 Huis v/d watersport Specifieke didactiek - wakeboard
13:00 15:00 Huis v/d watersport Specifieke didactiek - show
15:00 16:00 Huis v/d watersport Specifieke didactiek - blootvoeten
zaterdag 9/05/2020 10:00 12:30 ? Didactische oefeningen Initiator Waterski Boot
13:00 18:30 ? Didactische oefeningen Initiator Waterski Boot
Module 4: Stagemodule - boot
vrijdag 17/07/2020 16:00 18:00 ? Feedback en reflectie stage


Hieronder kan je alvast het examenrooster terugvinden:

Examenrooster theorie
zaterdag 23/05/2020 9:00 13:00 Huis v/d watersport Examen theorie
vrijdag 29/05/2020 17:00 21:00 Huis v/d watersport Mondelinge verderzetting
woensdag 9/09/2020 17:00 20:00 Huis v/d watersport Herexamen theorie
Examenrooster praktijk boot
vrijdag 17/07/2020 17:00 21:00 ? Praktijkexamen boot - dag 1
zaterdag 19/09/2020 10:00 13:00 ? Praktijkexamen boot - dag 2

adressen:


Kostprijs & inschrijven

De cursus is ingedeeld in 4 betalende modules. Inschrijven en betalen voor deze modules kan via de website van Sport Vlaanderen.


Overnachten en blijven eten op Lakeside Paradise is mogelijk. Hiervoor betaald de cursist: