Stagementoren

De stagementor is de persoon die de cursist op zijn stage van nabij volgt en begeleidt, en hem helpt in het ontwikkelen van eigen middelen en strategieën om zijn lesgeefstijl te verbeteren. Hij schept een leerrijke omgeving waarbinnen de stagiair vaardigheden en kennis kan opdoen om zijn potentieel te verhogen.

De cursist staat permanent onder zijn/haar toeziend oog. Dit wil zeggen dat de stagementor slechts één cursist per keer kan begeleiden.

Initiator waterski & wakeboard (kabel/boot)

De stagementor is minstens houder van de VTS-kwalificatie Trainer B Waterski en blijft gedurende de ganse stageactiviteit de verantwoordelijke. Deze stagementor investeert zijn vrije tijd in de begeleiding van de cursisten, dus enig respect en flexibiliteit vanwege de cursist naar de stagementor toe is belangrijk.

De taken van de stagementor zijn:

Cursisten mogen hun stage niet bij één en dezelfde stagementor afronden. Bij één stagementor mag slechts de helft van de stage afgewerkt worden.

De lijst van de stagementoren (voor cursisten van de cursus initiator waterski en wakeboard) is met login terug te vinden via deze link of op www.waterskitrainers.be onder de rubriek opleidingen/initiator waterski. Naast deze stagementoren mogen docenten van de cursus eveneens fungeren als stagementor.