Digitalisering

Ontwikkeling E-learnings

De laatste tijd wordt hoe langer hoe meer ingezet op digitalisering. Ook WSV wil deze trein niet missen.

Met steun van de overheid gaan we dit jaar sterk investeren om zowel onze trainersopleidingen als onze jurycursussen op een digitale laagdrempelige manier op te maken.

Dit wil niet zeggen dat we het volledige “klasgebeuren” willen wegnemen, maar het moet een sterke win/win worden.

Bekijk hier de presentatie op youtube met meer informatie over dit project.

Heb je interesse om hieraan mee te werken? Neem dan contact op met Nele of Karin.

trainersopleidingen

Enerzijds voor de trainersopleidingen zit er een heel sterke meerwaarde in het interactief en aantrekkelijker maken van de

leerstof, met als voordelen o.a. betere combinatie zelfstudie / klassikale lessen, betere foutenanalyses aanleren, etc …

jury-opleidingen

Voor de jury-opleidingen willen we met een laagdrempelige digitale instap meer skiërs/wakeboarders de eerste stappen laten zetten richting betere kennis van de reglementen, praktijkoefeningen in het jureren op laag niveau, …

Veel voordelen / toepassingen van deze e-learnings:

Medewerkers nodig

Dit kunnen we natuurlijk niet alleen.

Hier hebben we zoveel mogelijk input nodig vanuit de disciplines zelf, jullie zijn tenslotte de experten in jullie discipline.

Enerzijds gaat het om medewerking om de online cursussen uit te werken (dit kan in deeltaken, vele handen maken licht werk), anderzijds om het geheel te coördineren en na te kijken of alles correct is.

Voor het effectief uitwerken van deze online modules hebben we budget via een specifieke subsidiëring, dus is het dit jaar echt wel het moment om hier werk van te maken.

We zoeken dus: