Wetgeving

Deze pagina is nog niet geüpdated na de persconferentie van 23/07.

Omdat het voor onze clubs en gemeentes niet altijd duidelijk is of onze waterski- en wakeboardclubs aan de vereisten voldoen om in deze corona-tijden terug te kunnen opstarten, hebben we hier alle wettelijke bepalingen verzameld met extra duiding.


  1. Algemene info-site van de overheid
  2. klankbordgroep voor de heropstart van de sportsector
  3. Staatsblad - Leidraad en sectorprotocollen
  4. Vlaamse Waterweg - FOD Mobiliteit
  5. FOD economie - horeca

1/ Algemene info-site van de overheid

www.info-coronavirus.be/nl

Deze officiële website van de overheid bundelt alle geldende maatregelen.


Nieuw vanaf 1 juli:

Vanaf 1 juli zal het Covid Event Risk Model voor iedereen beschikbaar zijn via een gratis online tool. Deze tool wordt best door elke organisator van een sportwedstrijd of sportevenement ingevuld. Meer duiding over dit CERM (hoe en door wie te gebruiken) vind je terug in het protocol voor organisatoren van sportevenementen en sportwedstrijden.


2/ klankbordgroep voor de heropstart van de sportsector

De specifieke details voor de sportsector werden uitgewerkt door de klankbordgroep voor de heropstart van de Sportsector (met Sport Vlaanderen, de Vlaamse Sportfederatie, het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid, Gezond Sporten Vlaanderen, de Vereniging voor Sport- en Keuringsartsen en de FitnessOrganisatie). Deze klankbordgroep werkte in overleg met het kabinet van minister Weyts een stappenplan uit voor de heropstart van de sportsector. Al hun richtlijnen zijn verwerkt in onze richtlijnen.


De volledige leidraad en de diverse protocollen van deze klankbordgroep kan je hier terugvinden.

3/ Staatsblad

Het staatsblad verwijst naar de sectorprotocollen die in samenspraak met de bevoegde ministers en sector zijn opgesteld, als bindende leidraad voor de na te leven richtlijnen. De leidraad is het basisdocument hiervan. Daarin wordt verder verwezen naar deelprotocollen.4/ Vlaamse Waterweg – FOD mobiliteit:

https://www.visuris.be/maatregelen#Verbod_recreati...

Goed nieuws vanaf 29/05: ons aandringen tegen het verbod op een niet-inwonende co-piloot heeft resultaat opgeleverd. Mits inachtname van de social distance en in functie van de grootte van het vaartuig mag je op je boot varen: "individueel of met personen die onder hetzelfde dak wonen, en/of in het gezelschap van maximum twee, steeds dezelfde, andere personen."

Dus de co-piloot hoeft niet langer enkel beperkt te zijn tot iemand met wie je samenwoont.

Wanneer de co-piloot iemand uit je bubbel is, kan je zelfs afwijken van de afstandsregel en gewoon naast elkaar zitten.

Ook overnachtingen op je boot zijn terug toegestaan, dus de pleziervaartleden van onze clubs kunnen ook terug ruimer genieten van hun vaartuig.

Verder is via de FOD Mobiliteit & Vervoer het ‘protocol betreffende de regels waaronder pleziervaart, brandingsporten en watersporten toegelaten zijn’ (voor de periode van 1 juli tot en met 31 augustus) online geplaatst. Dit protocol is nog onderhevig aan het advies van de GEES.


5/ FOD Economie - horeca

Alle officiële informatie omtrent de horeca vind je op de website van de FOD economie:

Ze hebben ook een handige gids samengesteld: https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Publications/files/coronavirus-gids-opening-horeca.pdf

Tip: op deze website van de FOD kan je een communicatiekit terugvinden. Hier vind je heel veel affiches, pictogrammen, ... die vrij te gebruiken zijn.

Enkele voorbeelden: