Wetgeving

Omdat het voor onze clubs en gemeentes niet altijd duidelijk is of onze waterski- en wakeboardclubs aan de vereisten voldoen om in deze corona-tijden terug te kunnen opstarten, hebben we hier alle wettelijke bepalingen verzameld met extra duiding.

Het is lovenswaardig dat de overheid het vertrouwen geeft aan de sportsector dat zij een belangrijke rol spelen in het sociaal, fysiek en maatschappelijk welzijn.

www.info-coronavirus.be/nl

Deze officiële website van de overheid bundelt alle geldende maatregelen.

Veelgestelde vragen => punt 5. openbaar leven => vraag "welke sporten zijn toegestaan"


klankbordgroep voor de heropstart van de sportsector

De specifieke details voor de sportsector werden uitgewerkt door de klankbordgroep voor de heropstart van de Sportsector (met Sport Vlaanderen, de Vlaamse Sportfederatie, het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid, Gezond Sporten Vlaanderen, de Vereniging voor Sport- en Keuringsartsen en de FitnessOrganisatie). Deze klankbordgroep werkte in overleg met het kabinet van minister Weyts een stappenplan uit voor de heropstart van de sportsector. Al hun richtlijnen zijn verwerkt in onze richtlijnen.


De volledige leidraad van deze klankbordgroep kan je hier terugvinden.

Verplaatsingen

Update 02/05/2020: verplaatsingen naar de sportclub zijn toegestaan

Op de officiële overheidswebsite www.info-coronavirus.be is er bevestigd dat verplaatsingen naar de sportclubs zijn toegestaan.

https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/#009

rubriek "6. Transport en internationaal": Mag ik buitenkomen en zijn er uitzonderingen op verplaatsingen?

Belangrijk: Deze activiteiten zijn toegestaan voor de noodzakelijke duur om ze uit te oefenen. Na de uitoefening van de activiteiten is de terugkeer naar huis verplicht.


Staatsblad

30 APRIL 2020. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken

Artikel 1. §5 2° : In afwijking van het eerste lid mogen open blijven:

“de noodzakelijke infrastructuren voor de uitoefening van fysieke activiteiten in open lucht die geen fysieke contacten impliceren, met uitzondering van de kleedkamers, douches en cafetaria's.”


Specifiek over de inrichting van de sportclubs voor onze sport: de noodzakelijke infrastructuren zijn dus toegelaten.

Artikel 1. §5 2° In afwijking van het eerste lid, worden toegestaan:

“ wandelingen en fysieke activiteiten in open lucht die geen fysieke contacten impliceren, alleen of in het gezelschap van personen die onder hetzelfde dak wonen en/of in het gezelschap van maximum twee, steeds dezelfde, andere personen, met respect van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon”

Deze richtlijnen uit het staatsblad zijn volledig in overeenstemming met de aard van onze sport:

Dus slipways, steigers, open cabine voor cable-operator, … kunnen zonder problemen open zijn.


Vlaamse Waterweg – FOD mobiliteit:

De federale overheid scheepvaart heeft een protocol geplaatst op haar website:

https://mobilit.belgium.be/nl/scheepvaart/covid_19...

De richtlijnen van het protocol voor de pleziervaart zijn mee verwerkt in onze richtlijnen voor de clubs.


De goedkeuring van de Vlaamse Waterweg:

https://www.visuris.be/maatregelen#Verbod_recreati...


Toelichting Waterski & wakeboard Vlaanderen: Op dit moment geldt dus de regel dat de co-piloot - indien die binnen de 1,5m van de piloot zit - enkel iemand inwonend bij de piloot mag zijn. WSV is het hier niet mee eens, en is hiervoor nog in overleg met de overheid om hier versoepeling voor te vragen, maar op dit moment is dit dus een duidelijke regel die ook moet nageleefd worden


Verhuur materiaal (update 12/05/2020)

Ook het verhuren van materiaal is terug toegestaan.

https://www.info-coronavirus.be/nl/faq

rubriek 5"openbaar leven" => "Welke fysieke activiteiten zijn toegestaan ?" "Het verhuur of de verkoop van materiaal is op zich toegestaan"

Dit wordt ook bevestigd in de leidraad die Sport Vlaanderen publiceert: https://www.sport.vlaanderen/media/13567/leidraad.pdf

pag 2: "Verhuur of verkoop van sportmateriaal was niet toegestaan vanaf 4 mei. Dit werd wel terug mogelijk vanaf 11 mei."