Veelgestelde vragen

Mogen ook niet-leden komen waterskiën?

Ja, maar ... Het is geen 100% eenduidig antwoord, er zijn meerdere aandachtspunten om mee rekening te houden:

Ter info: In het begin werd dit inderdaad niet toegestaan, omwille van 3 belangrijke reden:

      1. Er was het verbod op niet-essentiële verplaatsingen, en in het begin was er nog geen uitzondering bevestigd dat een verplaatsing voor sport ook toegelaten was. Met een vast lidmaatschap was dit een sterker bewijs dat je effectief naar de sportclub ging. (maar ondertussen hebben alle clubs een systeem uitgewerkt waarbij de sporters een afspraak maken of zich registreren om zodoende de verplaatsing te verantwoorden)
      2. Er was het verbod op het verhuren/uitlenen van materiaal (maar dat is ondertussen opgeheven, zodat de club mits grondige ontsmetting van het materiaal terug mag uitlenen of verhuren.)
      3. Er is absoluut geen fysiek contact mogelijk, ook bij sport geld de 1,5m afstand altijd. Bij de droogtraining voor initiaties heb je dus de extra hindernis dat je een beginneling minder gemakkelijk kan helpen om de juiste houding aan te leren.

Omdat de meeste van deze hindernissen ondertussen kunnen worden opgevangen, kunnen niet-leden ook komen waterskiën onder volgende voorwaarden:

Mag je met meerdere skiërs achter de boot skiën?

Update 15/05: Dit is afhankelijk van de situatie.

De basisregel is dat je maar met één persoon achter de boot hangt (ongeacht of dit nu waterski, wakeboard, band, ... is). De reden is dat het niet steeds mogelijk is om de social distance te respecteren tijdens het waterskiën.

Natuurlijk mag je dit ruimer interpreteren als je meerdere kinderen van hetzelfde gezin tezamen achter de boot laat skiën. Voor personen van eenzelfde gezin (samenwonend) geldt er nooit een social distance regel en mogen zij tezamen skiën, tezamen in de boot zitten, ...

Voorlopig wordt er door het kabinet sport voorgesteld aan de GEES om vanaf 29/06 terug contact in één team toe te laten. Maar hiervoor moeten de experten dus eerst nog goedkeuring geven. Showacts met meerdere personen kunnen tot nader order dus NIET getraind worden, noch op het droge, noch op het water.

Gezien er vanaf 18/05 terug trainingen georganiseerd mogen worden (mits social distance!) kan er onder toezicht van een trainer in bepaalde situaties terug met meerderen achter de boot geskied worden (zonder contact en dus met continue social distance). Zie richtlijnen onder rubriek 4.3 groepsactiviteiten.


Hoe moeten we de regel interpreteren dat je met 2 vaste vrienden mag gaan sporten?

De overheid heeft bepaalt dat je met 2 steeds dezelfde vrienden mag gaan sporten in open lucht. Dit betekent dat je met diezelfde vrienden langere tijd samen gaat sporten.

Voor waterski/wakeboard geldt het principe dat het waterskiën of wakeboarden - ongeacht dit achter de boot of aan de kabel is - een absoluut individuele sport is.

De skiër/rider komt dus niet in de nabijheid van de piloot/co-piloot/operator. Deze piloot/co-piloot/operator geldt dan ook niet als een van je 2 vrienden waarmee je gaat sporten.

Net zoals de sporter voor je of achter je die zijn beurt afwacht ook niet als jouw sportvriend moet geïnterpreteerd worden als jullie verder geen contact hebben en heel ruime afstand kunnen bewaren. De fietser die voor je aan het rode licht staat te wachten is immers ook niet jouw fietsvriend.

Een clubboot (of gedeelde boot) mag dus de hele dag door andere skiërs trekken.

Enkel bij de wissel van piloot/co-piloot/operator dient er extra aandacht te zijn dat alle aangeraakte oppervlaktes ontsmet worden.

Het principe blijft wel strikt gelden dat je komt sporten en zo snel mogelijk terug naar huis gaat. Als je met meerdere gezinsleden komt sporten, neem je zelf maatregelen om onmiddellijk na elkaar te kunnen waterskiën. Niet blijven hangen in de club dus!


Mogen we materiaal uitlenen / verhuren?

JA!

Op de officiële website van de overheid over corona is duidelijk aangegeven dat materiaal kan verhuurd worden (en dus ook uitgeleend). Meer informatie en links vind je in de rubriek wetgeving.

Neem als club voldoende maatregelen inzake hygiëne: voorzie een grote ton met water en ontsmettingsmiddel (zoals dettol, eco des, ...). Spoel al het gebruikte materiaal grondig uit, zowel wetsuits, lifesavers, ...

Ski's, wakeboards en kneeboards kan je ook ontsmetten door ze met een spuitbusje met ontsmettingsmiddel te besproeien (of in diezelfde ton onderdompelen mag ook natuurlijk).

Wedstrijden

Hier is nog niets definitief over vastgelegd. Op dit moment heeft onze minister van sport een voorstel gedaan aan het crisiskabinet om wedstrijden zoals waterski/wakeboard toe te laten vanaf 29/06. Maar dit moet dus nog bevestigd worden. Het crisiscentrum spreekt momenteel ervan om pas wedstrijden toe te laten vanaf 31/07.