Details richtlijnen voor clubs & sporters

Update 26/10:

Wat is er al zeker beslist op 26/10:

  • mondmaskers worden terug verplicht in alle publieke binnenruimtes, dus in de horeca, kleedkamers, ...
  • het corona Safe Ticket wordt verplicht in horeca of fitnesscentra. Of onze sportclubs ook onder fitnesscentra behoren, zullen we kortelings horen als de specifieke maatregelen gekend zijn.Al de tekst hieronder is nog niet aangepast naar de beslissingen van 26/10/21. Deze informatie moet dus nog bevestigd of gewijzigd worden.


Laatste update: 01/09/2021
n.a.v. publicatie MB (25/08) de federale FAQ (01/09)


Algemeen: Vanaf 1 september vervallen alle coronamaatregelen (sporten en organisatie sportactiviteiten) volledig. Enkel voor publiek & sportinfrastructuurbeheerders zijn er nog enkele controlerende maatregelen (zie hieronder). Let wel, lokale overheden kunnen strengere maatregelen opleggen.

Er zijn geen beperkingen (indoor) bij een publiek <200 personen, of outdoor <400 personen

Bij meer publiek heb je als organisator twee opties:

Kleedkamers

Kleedkamers en douches mogen open.

In alle sportruimtes, en in de kleedkamers, (volgens het federale MB) moeten CO2-meters worden geplaatst. De CO2-meters zijn zichtbaar voor de bezoeker, maar staan niet naast open ramen/deuren &/of de uitgang van de ventilatie.
De CO2-meter wordt ingesteld op een waarschuwingsniveau van 900 ppm. Bij overschrijding worden bijkomende beheersmaatregelen genomen voor ventilatie en correct gebruik van CO2-meters. Er geldt een overgangsperiode voor het toezicht/controle op deze maatregel tot 1 november 2021.

Uitzondering: indien een kleedkamer minder dan 15 min. wordt gebruikt vervalt de verplichting om een CO2-meter te installeren.


Horeca

Een clubkantine moet de regels van de horeca volgen, alsook de verplichte aanwezigheid van CO2-meters.

De volledige richtlijnen voor de horeca vind je hier op de website van de FOD.

OPGELET : De FOD heeft terug de aanpassing gemaakt voor eenmanszaken (ook vaak van toepassing in sportclubs als er maar één persoon achter de bar staat te bedienen): "Er is geen enkele bediening aan de bar toegestaan, behalve in eenmanszaken waar bestellen aan de bar is toegestaan (maar consumptie niet).

Wanneer op evenementen, sportieve wedstrijden en trainingen er horeca-activiteiten zijn, is ook afhaal toegestaan.Algemene richtlijnen voor waterski- en wakeboardclubs, sporters, ...

Een affiche met de richtlijnen voor jullie leden kan je hier downloaden in jpg of pdf. Deze affiches zijn ook reeds per post verzonden naar onze clubs.

Waterski & wakeboard zijn bij uitstek individuele of familie gebonden buitensporten die veilig beoefend kunnen worden mits het in acht nemen van de social distance regels.


Om een veilige opstart mogelijk te maken, heeft Waterski & wakeboard Vlaanderen richtlijnen opgemaakt voor onze clubs. Deze zijn opgesteld op basis van de richtlijnen die we van de overheid hebben gekregen, en dienen dus ook absoluut nageleefd te worden!