Details richtlijnen voor clubs & sporters

Algemene bepalingen

Hieronder vind je per thema meer details over de praktische uitwerking en gedetailleerde richtlijnen.


Per categorie: Kinderen - jongeren - 18+

Voor kinderen tot 13 jaar:

Voor jongeren van 13 t/m 18 jaar:

+18-jarigen


Registratieplicht

Net zoals vorig jaar dient de club op een zelfgekozen manier te registreren wie wanneer in de club komt om contact-tracing toe te staan.

Deze gegevens dienen 14 dagen bijgehouden te worden.


Kleedkamers

Kleedkamers moeten gesloten zijn.


Toiletten

Toiletten mogen geopend zijn onder de gekende voorwaarden:

Horeca

Alle horeca is gesloten. Deze mag ten vroegste op 1 mei terug openen. Take away mag natuurlijk wel georganiseerd worden.


Kampen in de paasvakantie

Tijdens de Paasvakantie zijn enkel externaat kampen toegestaan met maximum 10 deelnemers en hun begeleiders.

Overnachtingen zijn NIET toegelaten.

De meest recente informatie is terug te vinden op https://www.sport.vlaanderen/sporten-in-tijden-van...

Het protocol voor de sportkampen - met markeringen van de belangrijkste aandachtspunten voor waterski/wakeboardclubs - kan je hier downloaden.


Schoolsportdagen

Outdoor schoolsportdagen in de eigen klasbubbel mogen op dit moment nog plaatsvinden.

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronamaatregel...


Wedstrijden

Wedstrijden zijn niet toegestaan op dit moment.


Algemene richtlijnen voor waterski- en wakeboardclubs, sporters, ...

Een affiche met de richtlijnen voor jullie leden kan je hier downloaden in jpg of pdf. Deze affiches zijn ook reeds per post verzonden naar onze clubs.

Waterski & wakeboard zijn bij uitstek individuele of familie gebonden buitensporten die veilig beoefend kunnen worden mits het in acht nemen van de social distance regels.


Om een veilige opstart mogelijk te maken, heeft Waterski & wakeboard Vlaanderen richtlijnen opgemaakt voor onze clubs. Deze zijn opgesteld op basis van de richtlijnen die we van de overheid hebben gekregen, en dienen dus ook absoluut nageleefd te worden!