Richtlijnen voor clubs & sporters

Opgelet: de laatste aanpassingen sinds 23/07 zijn niet opgenomen in deze richtlijnen! Door de vele snel wijzigende en lokaal verschillende maatregelen is het niet eenvoudig bij te houden. De clubbestuurders hebben mails gekregen met de aangepaste richtlijnen. Raadpleeg zeker ook zelf de richtlijnen van je gemeente en provincie.
Algemene zekerheid:
- registratie van zowel de sporters als de horeca verplicht.
- Mondmaskerplicht is sterk uitgebreid maar lokaal verschillend. Grotendeels zijn mondmaskers overal bijna heel de tijd verplicht, behalve tijdens het sporten en aan tafel in de horeca.
- de bubbels zijn terug verkleind tot max 5
- in provincie Antwerpen is groepssport +18 verboden

Richtlijnen voor waterski- en wakeboardclubs, sporters, ...

Een affiche met de nieuwste richtlijnen kan je hier downloaden in jpg of pdf.
Deze affiches zijn ook reeds per post verzonden naar onze clubs.

Waterski & wakeboard zijn bij uitstek individuele of familie gebonden buitensporten die veilig beoefend kunnen worden mits het in acht nemen van de social distance regels.

En gelukkige kunnen we voortaan ook veel randactiviteiten die onze sport zo plezant maken terug erbij nemen: het gezellig samenzijn met vrienden, lekker relaxen en keuvelen op de grasweide, genieten van een lekker glas op het terras, organiseren van wedstrijden, …

Om een veilige opstart mogelijk te maken, heeft Waterski & wakeboard Vlaanderen richtlijnen opgemaakt voor onze clubs. Deze zijn opgesteld op basis van de richtlijnen die we van de overheid hebben gekregen, en dienen dus ook absoluut nageleefd te worden!1/ Hygiëne & algemene maatregelen

In plaats van 'alles is verboden behalve...' kunnen we eindelijk naar 'alles is toegestaan behalve...'.

Daarbij horen de algemene hygiëne en omgangsmaatregelen tot de basis van heel ons verdere leven de komende maanden.

1.1/ Algemene hygiëne- en omgangsmaatregelen

1.2/ Veiligheidsafstand - Mondmaskers

De veiligheidsafstand blijft gelden, behalve voor mensen binnen hetzelfde gezin, voor kinderen jonger dan 12 jaar onderling en voor mensen met wie er nauwer contact is, d.w.z. de uitgebreide sociale bubbel.

Wie de veiligheidsafstand niet kan respecteren, moet een mondmasker dragen.2/ Welke activiteiten zijn toegestaan?

2.1/ Wedstrijden & shows

Vanaf 8 juni zijn alle activiteiten toegestaan, ook wedstrijden zonder publiek.

Vanaf 1 juli zijn wedstrijden, shows, ... toegestaan met een publiek tot 400 personen (zittend!).

De aangekondigde versoepelingen vanaf 1 augustus gaan niet door!


Opgelet 1:

onderstaande richtlijnen zijn niet van toepassing bij wedstrijden met minder dan 50 deelnemers en beperkt publiek. Alle grotere wedstrijden of een groter publiek dient ook volgende richtlijnen te volgen:

Organisatoren dienen zich te houden aan de voorwaarden en richtlijnen die bepaald worden in het protocol voor organisatoren van sportevenementen en sportwedstrijden. De richtlijnen en adviezen zullen hen helpen bij de voorbereiding van hun organisatie.

Opgelet 2:

Vanaf 1 augustus 2020 kan de bevoegde gemeentelijke overheid de uitbaters van permanente infrastructuren toelaten om een zittend publiek te ontvangen voor een evenement, voorstelling of wedstrijd, dat groter is dan het aantal personen bedoeld in artikel 11, in overleg met de bevoegde minister(s), na raadpleging van een viroloog en met inachtneming van het geldende protocol. De aanvraag dient te worden gericht tot de bevoegde burgemeester.


2.2/ Sportkampen

Ook sportkampen zullen kunnen doorgaan.

De overheid heeft een protocol opgesteld voor sportkampen.

2.3/ Nevenactiviteiten zoals aquaparken, verhuur sup, ...

Dit mag allemaal terug zijn werking hervatten.

Concrete maatregelen voor aquaparken e.d. kunnen ook best bekeken worden in het

protocol voor exploitanten van zwemgelegenheden in recreatiedomeinen.

Hanteer voldoende maatregelen om de social distance te bewaren, maak de toegelaten groepen niet te groot en voorzie voldoende begeleiding. Maak jullie afspraken en richtlijnen ook zichtbaar voor de deelnemers (vb affiche of andere visuals). Kleedkamers blijven gesloten.


3/ Sportinfrastructuur

3.1/ Sportaccommodatie

De volledige sportaccommodatie mag gebruikt worden.

3.2/ Sanitaire ruimtes

Kleedkamers en douches kunnen geopend zijn op volgende voorwaarden:

Toiletten kunnen geopend zijn op volgende voorwaarden:

Met affiches wijs je je leden erop dat het verplicht is om de handen te wassen na gebruik van de toiletten


3.3/ Inschrijvingen (balie/secretariaat)


4/ Horeca (nieuw 25/07: bijkomende verplichtingen)

4.1/ De kantines van sportclubs mogen terug geopend worden onder dezelfde voorwaarden als gewone café's en restaurants.

Dit houdt o.a. in: (voor alle regels, zie de gids van de FOD economie - met aantekeningen van WSV)

Alle maatregelen voor de horeca kunnen worden teruggevonden worden in deze gids van FOD economie.


Belangrijk probleem voor onze sportclubs: de meeste clubs werken immers niet met obers en standaard gaan alle klanten zelf aan de toog hun bestellingen afhalen.

Ter info: tekst in het staatsblad:

2 mogelijke oplossingen => eenmanszaken en take away


4.2/ Eenmanszaken

Er is één uitzondering bij de FOD economie waarbij er wel aan de toog mag afgehaald worden: In eenmanszaken kan worden besteld en bediend aan de bar, steeds met respect voor de afstand van 1,5 meter met en tussen de klanten. Wanneer er dus maar één persoon in de hele bediening staat, is er sowieso geen twijfel, en kan er afgehaald worden aan de toog.

Specifiek voor deze interpretatie hebben we in de gids van de FOD economie aantekeningen gemaakt om jullie te helpen dit juist te interpreteren.

Zeker voor de kleinere clubkantines die volledig met vrijwilligers werken, is het een aangeraden idee om op deze manier als eenmanszaak te werken. Maak het eventueel de barman/vrouw gemakkelijker en geef frisdrank en bier in flesjes zodat je afwas uitspaart, en dat je met één persoon achter de bar kan werken.

Let zeker toch nog op volgende zaken indien je als eenmanszaak gaat werken:


4.3/ Take away

Als een club een extra take away-punt inricht is het absoluut NIET toegestaan dat de klant met dit aangekochte drinken op het terras gaat zitten. Meenemen naar de ligweide of dergelijke is wel toegestaan.

Richt het take away-afhaalpunt in zoals een winkel: met duidelijke afstandsindicatoren voor wachtenden, ...

Download deze afbeelding van de kantine kan hier.

Alle officiële informatie omtrent de horeca vind je op de website van de FOD economie:


4.4 Mondmaskerplicht in de horeca

Vanaf 25/07 is het verplicht om in de horeca een mondmasker te dragen bij elke verplaatsing. Dus binnenkomen en naar je tafel wandelen, naar het toilet gaan, ...


4.5 Registratieplicht

Vanaf 25/07 is het verplicht dat er per tafel telkens minstens 1 persoon zijn gegevens achterlaat: naam, voornaam en GSM.


Tip: op deze website van de FOD kan je een communicatiekit terugvinden. Hier vind je heel veel affiches, pictogrammen, ... die vrij te gebruiken zijn.


5/ Sportmateriaal

De voorkeur gaat uit naar gebruik van eigen persoonlijk materiaal.

Verhuur of uitlenen van materiaal is toegestaan en kan onder volgende voorwaarden:


6/ Algemene maatregelen in de omgang in de clubs - Hoe de social distance respecteren?

6.1/ Registratie van de aanwezigen in de watersportclub

Er is geen beperking op het aantal aanwezigen in de club. Het is ook niet verplicht om op afspraak te komen.

Het is (nog) niet verplicht, maar wel heel sterk aangeraden dat de club een registratiesysteem blijft hanteren voor elke bezoeker, zodat nadien er altijd een traceerbaarheid is van wie er op bepaalde dagen geweest is. Dit geldt dus zowel voor sporters, bezoekers in de horeca, ... Eventueel laat je op een blad papier iedereen -die nog niet geregistreerd is in het sportreservatiesysteem -eenvoudig naam en telefoonnummer noteren. Op die manier heb je altijd een eenvoudig opzoeksysteem om te ontdekken wie wanneer in je club aanwezig was.

6.2/ Afstand bewaren

Omschrijving van onze overheid:

De veiligheidsafstand blijft gelden, behalve voor mensen binnen hetzelfde gezin, voor kinderen jonger dan 12 jaar onderling en voor mensen met wie er nauwer contact is, d.w.z. de uitgebreide bubbel. Wie de veiligheidsafstand niet kan respecteren, moet een mondmasker dragen


De verantwoordelijkheid hiervoor ligt grotendeels bij de sporter zelf omdat het onmogelijk is voor een clubbestuur om te gaan controleren wie er wiens uitgebreide bubbel zit.

Waar kan je als club mee op toezien?

Uitgebreidere bubbel (bubbel van 15 (vanaf 01/07): Binnen een bubbel van 15 personen (per week) mag er nauwer contact zijn. Nauwer contact = geen afstandsregel, maar vermijd nog steeds knuffels, kussen, handen geven.

Dit is op zich een oncontroleerbare regel, maar er wordt gevraagd dat iedereen hier zijn gezond verstand gebruikt: maak het gezellig en wees sociaal, maar beperk de nauwere contacten en fysiek contact.


Samengevat:

6.3/ Groepsactiviteiten

Er mogen trainingen georganiseerd worden met max 50 personen en aanwezigheid van coach/trainer die toeziet op het naleven van de afstandsmaatregelen.

Ook contactsporten zijn terug toegestaan. Dus showski of spelen met meerdere personen achter de boot, dubbeltjes aan de kabel, ... dit kan allemaal.


7/ Specifieke maatregelen in de boot

7.1/ Piloot & co-piloot

Vanaf 01/07 mag je met personen die binnen je bubbel van 15 personen zitten ook dichterbij in dezelfde boot zitten, en dus met meer mensen tezamen.

Dit geldt dus duidelijk voor al wie in de boot zit! Ga je met 5 wakeboarders tezamen in de boot, dan hebben jullie alle 5 voor die week nog maar 10 andere personen die je in je bubbel mag opnemen!


Als er in een gedeeld gebruikte boot gewisseld wordt van piloot en/of co-piloot dienen alle oppervlaktes die aangeraakt worden, te worden gedesinfecteerd met desinfectiemiddel. Leg hier standaard een spuitbus en doek voor klaar in de boot. O.a. denken aan: bar van de tower, stuur, versnellingspook, bedieningsknoppen, spiegel die je hebt aangepast, …

7.2/ Skiërs & wakeboarders

Er zijn geen specifieke restricties meer, buiten natuurlijk de algemene richtlijnen inzake hygiëne, contactbubbels, ...


8/ Specifieke maatregelen aan de kabel

8.1/ Cable operator

8.2/ Riders & skiërs

9/ EHBO - reddingsboot

Enkele richtlijnen:

10/ Procedure bij vaststelling van besmetting

tekst uit leidraad voor sportsector:

Wanneer je als sportorganisatie verneemt dat er een van jouw leden of deelnemers aan jouw sportactiviteiten besmet is met het coronavirus, volg je best volgende stappen op.

10.1/ Stap 1: Schat het risico in

10.2/ Stap 2: Contactpersonen

10.3/ Stap 3: Communicatie

10.4/ Wat moet ik weten over contact tracing?

Via de deze link vind je nuttige informatie over contact tracing of contactonderzoek: https://www.zorg-en-gezondheid.be/contactonderzoek

Bij contactonderzoek zal iemand die werkt in opdracht van de overheid je opbellen. In Vlaanderen werkt die persoon in opdracht van het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid. In Brussel is dat in opdracht van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

Let hierbij zeker op het nummer. Dit is altijd via dit specifieke telefoonnummer 02 214 19 19 of 8811 in het geval van een sms. Deze info is belangrijk om de echte telefoons van deze van mogelijke fraudeurs te onderscheiden.