Richtlijnen vanaf 04/05/2020

Richtlijnen tijdens de eerste opstartfase in de corona-crisis

Update 15/05/2020: met meerderen tezamen achter de boot skiën kan onder bepaalde omstandigheden, zie verderop in deze richtlijnen.Update 13/05/2020: vanaf 18/05 zullen er terug trainingen georganiseerd mogen worden. Met max 20 personen en aanwezigheid van coach/trainer die toeziet op het naleven van de social distance.
Wat betekent dit in praktijk voor onze sport? De leden van een trainingsgroep mogen gedurende de tijd van de volledige training aanwezig blijven, er kan terug samen droogtraining, opwarming, fysieke training in open lucht, ... georganiseerd worden. Er dient een coach op de oever te blijven om de jongeren op de kant te begeleiden inzake de nodige maatregelen zoals social distance. (als hier de komende dagen meer details voor bekend gemaakt worden, zullen we deze info bijwerken).
Over het eventueel toelaten van contact bij -12-jarigen is nog niets officieel bekend gemaakt, dus tot we hierover meer details gekregen hebben, zijn er geen uitzonderingen voor de jongere skiërs/wakeboarders.
Update 12/05/2020: er mag terug materiaal verhuurd / uitgeleend worden (mits toepassing van de nodige hygiëne-maatregelen), zie rubriek wetgeving.UPDATE 04/05/2020: Vlaamse Waterweg heeft toestemming gegeven, zie rubriek wetgevingUPDATE 02/05/2020: verplaatsingen zijn toegestaan, zie rubriek wetgeving.

Waterski & wakeboard zijn bij uitstek individuele of familie gebonden buitensporten die veilig beoefend kunnen worden mits het in acht nemen van de social distance regels.

Waterski & wakeboard zijn echter ook sporten die voor ons allen automatisch gekoppeld zijn aan gezellig samenzijn met vrienden, lekker relaxen en keuvelen op de grasweide, genieten van een lekker glas op het terras, en bij sommige clubs ook commerciële activiteiten voor dagelijkse eenmalige klanten, …

Het zal voor iedereen duidelijk zijn dat we dit volledig moeten loskoppelen en dat nu in de eerste fase enkel de pure sportbeoefening mogelijk is.

Om een veilige opstart mogelijk te maken, heeft Waterski & wakeboard Vlaanderen richtlijnen opgemaakt voor onze clubs. Deze zijn opgesteld op basis van de richtlijnen die we van de overheid hebben gekregen, en dienen dus ook absoluut nageleefd te worden!

Belangrijke basisregel: voel je je ziek, of sta je in nauw contact met iemand die ziek is, blijf dan thuis!


1/ Regelgeving: overheid – Vlaamse Waterweg

Alle informatie omtrent de regelgeving is terug te vinden op onze website onder "wetgeving".

Daar vind je ook de links naar de officiële websites van de overheid die alle maatregelen verklaren.


2/ Sportinfrastructuur

In deze eerste opstartfase moet er een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen de absoluut noodzakelijke sportaccommodatie, de sanitaire ruimtes en de horeca.

2.1/ Sportaccommodatie

De club informeert de leden heel duidelijk dat ze enkel als sportlocatie geopend zijn. Alle bijhorende accommodatie zoals terras, ligweide, … is tot nader order gesloten. Ook persoonlijke opbergruimtes in gebouwen zijn gesloten, elk lid dient zijn materiaal na gebruik terug mee te nemen naar huis. Indien er op dit moment materiaal van een lid ligt opgeborgen in de club, kan dit natuurlijk op afspraak en éénmalig opgehaald worden, waarna dit lid dit mee naar huis neemt.

De enige uitzondering zijn individuele lockers die sommige clubs buiten hun gesloten clubaccommodatie hebben staan (en die dus enkel door de eigenaar van die locker gebruikt kan worden).

Zie verdere maatregelen hieronder.

Clubs op gesloten watervlakken: denk erom dat jullie de labo-analyses voor waterkwaliteit opstarten!

2.2/ Sanitaire ruimtes

Tot nader order zijn kleedkamers en douches gesloten. Leden dienen zich om te kleden thuis, in hun wagen, onder hun poncho-handdoek, …

Toiletten kunnen geopend zijn op volgende voorwaarden:

Met affiches wijs je je leden erop dat het verplicht is om de handen te wassen na gebruik van de toiletten

2.3/ Horeca

Dit moet absoluut apart aanschouwd worden en hoort niet bij de sportaccommodatie die terug gebruikt mag worden. De kantine / clubhuis / horeca mag enkel geopend worden van zodra de veiligheidsraad hiervoor toelating geeft.

Enkel voor take-away kan een uitzondering gemaakt worden als dit gebeurt onder de geldende algemene regels. (o.a. een café kan geen take-away doen, enkel als er ook eten geserveerd wordt, geen enkel terrasmeubilair mag buiten staan, …). Een drankautomaat mag wel geplaatst worden.

Voor de volledige informatie hierover, zie https://www.info-coronavirus.be/ => “FAQ” => “handelszaken en winkels”.

Ons advies: vermijd twijfelsituaties en focus op de sportactiviteit.

2.4/ Inschrijvingen (balie/secretariaat)


3/ Sportmateriaal

Update 12/05/2020:

De voorkeur gaat uit naar gebruik van eigen persoonlijk materiaal.

Verhuur of uitlenen van materiaal is sinds 11/05/2020 niet meer verboden en kan onder volgende voorwaarden:


4/ Algemene maatregelen in de omgang in de clubs - Hoe de social distance respecteren?

4.1/ Monitoren en beheersen van het aantal sporters binnen de watersportclub

De clubs zorgen ervoor dat er nooit te veel sporters / leden tegelijk aanwezig zijn in de club, en dat de leden op een vlotte manier hun sport kunnen beoefenen zonder te lang op voorhand aanwezig te zijn in de club.

4.2/ Afstand bewaren

4.3/ Groepsactiviteiten

Update 13/05: vanaf 18/05 zullen er terug trainingen georganiseerd mogen worden. Met max 20 personen en aanwezigheid van coach/trainer die toeziet op het naleven van de social distance.

Wat betekent dit in praktijk voor onze sport?

Update 15/05: Er kan met meerderen achter een boot geskied worden onder volgende omstandigheden (afwijking van de basisregel dus en pas vanaf 18/05):

Het individueel skiën aan de boot of aan de kabel wordt niet aanzien als een groepsactiviteit, gezien zij allen apart waterskiën of wakeboarden.

Iedereen mag enkel op afspraak naar de club komen. Deelnemen aan een training die door de club georganiseerd is en waarvoor men ingeschreven is, geldt hierbij ook als een afspraak en is dus in orde.


4.4/ Verhoogde risico-groepen

Voor mensen met een verhoogd risico op besmetting met corona, raden we aan om aangepaste veiligheidsmaatregelen te nemen.


5/ Specifieke maatregelen in de boot

5.1/ Piloot & co-piloot

Aantal personen in de boot zijn beperkt tot 1 piloot en 1 co-piloot. Nog extra personen in de boot mag alleen als zij allen van hetzelfde gezin zijn (samenwonend).

5.1.1. Openbare waterwegen

Het FOD mobiliteit heeft een protocol uitgeschreven (zie link hogerop). Dit omvat een maatregel die op dit moment een beperking oplegt die op maat van de zee-sporten geschreven is, maar jammer genoeg ook moet nageleefd worden. We volgen dit vanuit WSV op en gaan hier versoepeling voor vragen. Tot nader order moeten we benadrukken dat dit de regel is die dient nageleefd te worden:

Deze activiteiten (motorvaren, watersport, …) zijn toegelaten onder volgende voorwaarden:

5.1.2. Gesloten waterwegen

Voor de gesloten waterwegen verwijzen we naar de maatregelen beschreven in het ministerieel besluit:

“ wandelingen en fysieke activiteiten in open lucht die geen fysieke contacten impliceren, alleen of in het gezelschap van personen die onder hetzelfde dak wonen en/of in het gezelschap van maximum twee, steeds dezelfde, andere personen, met respect van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon”

5.2/ Skiërs & wakeboarders


6/ Specifieke maatregelen aan de kabel

6.1/ Cable operator

6.2/ Riders & skiërs


7/ EHBO - reddingsboot

De club zorgt dat het EHBO materiaal toch toegankelijk is, ook al moet het clublokaal gesloten blijven.

Enkele richtlijnen:


8/ Verplaatsingen naar de club

Update 02/05/2020: Verplaatsingen naar de sportclub zijn toegestaan. Meer informatie in de rubriek wetgeving.


Hier gelden natuurlijk ook de algemene regels, zoals enkel met eigen gezinsleden in hetzelfde voertuig.

Dit is echter een heel strikte verplaatsing van huis naar de sportclub en direct terug naar huis.

De club voorziet een systeem dat het lid onderweg kan tonen bij een eventuele controle. Dit kan een automatische mailbevestiging van de inschrijving zijn, een SMS-bevestiging van de club, het tonen van een inschrijvingslijst die online in een gesloten facebookgroep staat, …

De lidkaarten van WSV zullen eerstdaags worden opgestuurd. Het is dan ook aangeraden dat het lid dit ook steeds bij de hand heeft om aan te tonen dat je effectief bij een bepaalde club bent aangesloten.