Kleurencodes: verschillende scenario's

De overheid heeft scenario's uitgewerkt om snel en duidelijk te kunnen schakelen indien de situatie rond het corona-virus zou verslechteren. Het geeft de clubs ook meer duidelijkheid over wat ze zullen kunnen verwachten verwachten en hoe ze hun werking dan moeten aanpassen. Het is duidelijk dat de algemene visie is om het sporten an sich altijd te laten toelaten voor outdoor sporten.

Het volledige document met ook de tabel voor indoorsporten en zwembaden kan je downloaden bij Sport Vlaanderen, onder de rubriek "Kleurencodes en een leidraad voor een gezonde sportbeoefening".Kleurencodes en een leidraad voor een gezonde sportbeoefening".


Op dit moment - eind augustus - bevinden we ons in code geel.

Hieronder vind je de belangrijkste items voor onze waterski & wakeboardclubs:

Meer uitleg per kleur

Opgelet met de verwijzing naar de leidraad voor de sportsector: deze wordt momenteel bijgewerkt en eerstdaags gepubliceerd. Daarom dat de pagina met gedetailleerde richtlijnen momenteel offline staat. We verwerken en publiceren deze zo spoedig mogelijk van zodra we ze toekrijgen.


Code Groen

- Alle sportactiviteiten zijn mogelijk, net dat zoals voor de uitbraak van het coronavirus het geval was.

Code Geel

- Alle sportactiviteiten zijn mogelijk voor U12 en 12+, zowel indoor als outdoor en volgens de voorwaarden opgenomen in de ‘Leidraad voor de heropstart van de sportsector’.

- Contact in de eigen sportbubbel en tussen verschillende sportbubbels is toegestaan.

- Het aantal sporters in een sportinfrastructuur wordt bepaald door de densiteitsregels opgenomen in de Leidraad.

- Kleedkamers en douches zijn toegankelijk volgens de richtlijnen die zijn opgenomen in het ‘protocol voor beheerders van sportinfrastructuur’. We adviseren om de kleedkamers gesloten te houden als ze niet echt noodzakelijk zijn.

- De sportkantines zijn open en volgen de richtlijnen van de horeca.

- Publiek is toegelaten op sportactiviteiten conform de bepalingen daarover in het MB en de toepassing van het Covid Event Risk Model (CERM). Dat CERM wordt door elke organisator van een sportwedstrijd of sportevenement ingevuld.

- Zwembaden zijn open. De zwembadsector, zwemclubs en de Vlaamse Zwemfederatie volgen het basisprotocol voor zwembaden.

Code Oranje

- Sportactiviteiten zijn mogelijk voor U12 en 12+, zowel indoor als outdoor en volgens de voorwaarden opgenomen in de leidraad voor een verantwoorde heropstart van de sportsector.

- Voor de U12 is contact toegestaan in de eigen sportbubbel en tussen verschillende sportbubbels.

- Outdoorsportactiviteiten: Voor 12+ is contact toegestaan in de eigen sportbubbel en niet toegestaan tussen verschillende sportbubbels.

- Indoorsportactiviteiten: Voor 12+ is enkel contactloos sporten toegestaan, zowel binnen de eigen sportbubbel als tussen verschillende sportbubbels.

- Het aantal sporters in een sportinfrastructuur wordt bepaald door de densiteitsregels opgenomen in de leidraad.

- Kleedkamers en douches zijn niet toegankelijk, met uitzondering voor de zwembaden.

- De sportkantines zijn open en volgen de richtlijnen voor de horeca.

- Publiek is toegelaten op outdoor sportactiviteiten, sportactiviteiten conform de bepalingen daarover in het MB en de toepassing van het Covid Event Risk Model (CERM). Dat CERM wordt door elke organisator van een sportwedstrijd of sportevenement ingevuld. Publiek is verboden voor indoor sportactiviteiten en in zwembaden.

- Zwembaden zijn open. De zwembadsector, zwemclubs en de Vlaamse Zwemfederatie volgen het basisprotocol voor zwembaden.

Code Rood

- Sportactiviteiten zijn mogelijk voor U12 zowel indoor als outdoor en volgen de voorwaarden opgenomen in de leidraad voor een verantwoorde heropstart van de sportsector. Sportactiviteiten voor 12+ zijn enkel mogelijk outdoor.

- Voor de U12 is contact toegestaan in de eigen sportbubbel en tussen verschillende sportbubbels.

- Outdoorsportactiviteiten voor 12+ zijn mogelijk op individuele basis of binnen de gezins- of huisbubbel, waar contact is toegelaten. Of met maximum twee steeds dezelfde personen, zonder contact.

- De sportkantines zijn gesloten.

- Publiek is verboden op sportactiviteiten.

- Kleedkamers en douches zijn niet toegankelijk, met uitzondering voor de zwembaden.

- Zwembaden zijn open, maar enkel toegankelijk voor de U12.