COVID-19

De corona-pandemie woedt jammer genoeg terug volop. Gezien enerzijds de meeste van onze sportclubs momenteel gesloten zijn (op de horeca na), en anderzijds de Vlaamse Sportfederatie en Sport Vlaanderen hun website heel overzichtelijk hebben gemaakt en steeds up to date zijn, verwijzen we voor de laatste richtlijnen graag naar deze website van de Vlaamse Sportfederatie of deze website van Sport Vlaanderen.


Heb je specifieke vragen in verband met onze sportclubs in het kader van de corona-maatregelen, dan zoeken we natuurlijk samen met jullie naar de juiste informatie. Neem dan contact op met Karin.


Blijf ook tijdens de corona-tijden fit met Get Fit 2 Ski/Wake


Meer informatie over de maatregelen omtrent het corona-virus