Verenigingswerk

WAT HOUDT HET NIEUWE STATUUT "VERENIGINGSWERK" IN?

Sportbegeleiders, trainers, scheidsrechters, juryleden,… kunnen vanaf 15 juli 2018 vergoed worden via een nieuw gunstig statuut. Het statuut “verenigingswerk” is een statuut waarbij verenigingen iemand kunnen inschakelen, zonder als vereniging of trainer belastingen of sociale bijdragen op te moeten betalen.

Dit kan, cijfers 2018, tot 6.130 euro per kalenderjaar en de inkomsten uit verenigingswerk mogen niet meer dan 510,83 euro per maand bedragen (jaarlijks geïndexeerd).

Wil je meer weten, kijk dan deze samenvatting even na. Zo zie je op wie dit van toepassing kan zijn, wat de principes zijn, welke de administratieve verplichtingen zijn & belangrijk, welke activiteiten hieronder vallen.

Bronnen:


Vragen hierover?