Ethisch Verantwoord Sporten

ICES - Sport met grenzen

images/clubinfo/clubinfo-sporten-met-grenzen.jpg

Sinds 2013 heeft de sportsector intensief samengewerkt met experts van Sensoa en Child Focus om de sportsector meer begeleidingstips te kunnen aanbieden omtrent lichamelijke en seksuele integriteit.

Is kiezen verliezen?

images/clubinfo/clubinfo-agressief-spel.png

Waar winnen primeert, is zelden aandacht voor wedstrijdvormen waarin sporters evenwichtig kunnen kampen, worden beslissingen sneller aangevochten, is fair play alleen van toepassing als het de uitslag van de wedstrijd niet beïnvloedt en wordt agressief spel soms oogluikend toegestaan. Minder begaafde kinderen krijgen dan enkel speelkansen als er niet teveel op het spel staat of worden enkel de minimaal opgelegde tijd opgesteld. Weet je dat het ook anders kan?

Panathlon

images/clubinfo/clubinfo-waterski-tof-voor-iedereen.png

Elke jongere heeft het recht om te sporten op zijn of haar eigen maat. Om het recht op sport op jongerenmaat te vrijwaren en kracht bij te zetten, werd de Panathlonverklaring ontworpen.

Op de site van ICES kan je als club de Panathlonverklaring tekenen.

HIER kan je alvast de affiche terugvinden die Waterski Vlaanderen heeft opgemaakt in verband met dit thema.