SAMENVATTING  VERZEKERINGSVOORWAARDEN  W.S.V. (geldig vanaf 01.01.2017)

Waterski Vlaanderen vzw heeft verzekeringspolissen onderschreven ten voordele van haar leden en ten voordele van de niet-leden ter gelegenheid van sportpromotionele acties.
Dit conform de bepalingen van het decreet van de Vlaamse Regering dd. 10/06/2016 en in overeenkomst met de algemene besluiten van 16/09/2016 bijlage 2.


    Samenvatting verzekeringsvoorwaarden

Hierna kan u de lijsten downloaden om in te vullen en ons terug te sturen.


    Ongevalaangifteformulie Nederlands

    Ongevalaangifteformulier Engels

    Deelnemerslijst dagvergunningen

   Excel versie

    Deelnemerslijst dagvergunningen

    PDF versie

    Deelnemerslijst sportpromotionele acties

    Excel versie

    Deelnemerslijst sportpromotionele acties

    PDF versie

Vanaf de Ieeftijd van 69 jaar kan de jaarlijks verlenging van de dekking aangevraagd worden. Hiervoor client een medisch attest van goede gezondheid te worden gevoegd.
Bij goedkeuring van de verlenging zijn enkel de waarborg overlijden en medische kosten verworven. Deze uitbreiding is enkel van toepassing voor de aangesloten leden,

    Formulier medische ongeschiktheid