Wijziging wetgeving pleziervaartuigen binnenwateren

De voornaamste wijzigingen van dit besluit, dat in werking treedt op 1 mei 2014, zijn:

  1. Immatriculatie is enkel nog verplicht voor kleine pleziervaartuigen (L<20m)
  2. De lijst met uitzonderingen voor immatriculatie
  3. Vaartuigen in bezit van een immatriculatieplaat blijven in regel voor zover de eigendom niet wijzigt.
  4. Enkel grote pleziervaartuigen (L≥20m) moeten nog worden gemeten

Alle info & reglementen hier.  

Het nieuwe Scheepvaartreglement in voege vanaf 01.01.2007.

Dit reglement bestaat uit 2 onderdelen:

  • Algemeen reglement der scheepvaartwegen van het koninkrijk

   PDF downloadfile - 400 kb

  • Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart op de Binnenwateren

   PDF downloadfile - 944 kb

De brochure " vaarregels in beeld " geeft in tabellen en schema's een overzicht van deze nieuwe op CEVNI (Code européen des voies de navigation intérieure) gebaseerde vaarregels.

 

   Vaarregels in beeld

 Het vademecum van de pleziervaart in België waar u alle nuttige informatie vindt.

   Vademecum van de pleziervaart

Wil je nog meer weten over reglementeringen?
http://www.mobilit.fgov.be

ALGEMEEN BERICHT  - WATERWEGEN EN ZEEKANAAL nv - Snelvaartvakken.

Vanaf 1 januari 2012 gelden er nieuwe bedieningstijden van de sluizen en beweegbare bruggen in Vlaanderen.

   Bedieningstijden snelvaartzones

Vanaf 01 maart 2007 zijn de ondervermelde snelvaartvakken bij het agentschap Waterwegen en Zeekanaal nv van toapassing.

   Snelvaart in kaart - downloadfile

AANVRAAG VLAGGENBRIEF VOOR DE PLEZIERVAART

   Waar kan ik terecht voor welke documenten

   Aanvraagformulier vlaggenbrief